TÜRK ATASÖZLERİ


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A

Abanın kadri yağmurda bilinir.

Abdal ata binince bey oldum sanır.

Acele işe şeytan karışır.

Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

Acıkan doymam,susayan kanmam sanır.

Aç aman bilmez,çocuk zaman bilmez.

Aç tavuk rüyasında darı görür.

Açın halini tok bilmez,hastanın halini sağ bilmez.

Açma sırrını dostuna,o da söyler dostuna.

Adam,adam kadri bilir,sarraf altın kıymetini.

Adam adama mülk değil,can gövdeye mülk değil.

Ağaç,yaprağıyla gürler.

Ağacı kurt,insanı dert yer.

Ağaca çıkan keçinin,dala bakan oğlağı olur.

Ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar.

Akılları pazara çıkarmışlar, herkes kendi aklını beğenmiş.

Alçak eşek binmeye kolay,öksüz çocuk dövmeye kolay.

Alçak yerde yatma sel alır,yüksek yerde yatma yel alır.

Al elmaya taş atan çok olur.

Anlayana sivrisinek saz,anlamayana davul zurna az.

Araba devrilince yol gösteren çok olur.

Arı,bal alacak çiçeği bilir.

Arpa unundan kadayıf olmaz.

Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır.

Başa Dön


B

Babası oğluna bir bağ bağışlamış,oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş.

Baca eğri de olsa,duman doğru çıkar.

Baht olmayınca başta,ne kuruda biter ne yaşta.

Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir.

Baş nereye giderse, ayakta oraya gider.

Bıçağı kestiren kendi suyu,insanı sevdiren kendi huyu.

Bin bilsende bir bilene danış.

Bir kanatla kuş uçmaz.

Boşboğazı cehenneme atmışlar;"odun yaş"diye bağırmış.

Başa Dön


C

Cahile söz anlatmak, deveyi hendekten atlatmaktan zordur.

Can çıkmayınca huy çıkmaz.

Cömert der maldan ederler,yiğit der candan ederler.

Çanağa ne doğrarsan,kaşığına o çıkar.

Çivi çıkar ama yeri kalır.

Çobanın gönlü olsa,tekeden yağ çıkarır.

Çok söyleme arsız edersin,aç bırakma hırsız edersin.

Çok yaşayan bilmez,çok gezen bilir.

Çürük tahta çivi tutmaz.

Başa Dön


D

Dağ dağa kavuşmaz,insan insana kavuşur.

Damlaya damlaya göl olur,aka aka sel olur.

Darı unundan baklava,incir ağacından oklava olmaz.

Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

Deli deliyi görünce çomağını saklar.

Denize düşen yılana sarılır.

Dilenciye borçlu olma,ya bayramda ister,ya düğünde.

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

Dünyayı sel bassa ördeğe vız gelir.

Başa Dön


E

Eğreti ata binen tez iner.

El elin eşeğini türkü çağırarak arar.

Emek olmadan yemek olmaz.

Eskisi olmayanın yenisi olmaz.

Eşeğe cilve yap demişler,çifte atmış.

Başa Dön


F

Faydasız baş mezara yakışır.

Fukaranın düşkünü,beyaz giyer kış günü.

Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar.

Başa Dön


G

Garibe bir selam bin altın değer.

Gelin altın taht getirmiş,çıkmış kendi oturmuş.

Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir.

Gökyüzünde düğün var deseler,kadınlar merdiven kurmaya kalkar.

Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır,ya baş.

Görünen köy kılavuz istemez.

Gülü seven dikenine katlanır.

Güneşte yanmayan,gölgenin kıymetini bilmez.

Başa Dön


H

Hamama giren terler.

Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz.

Hazıra dağlar dayanmaz.

Herkes davul çalar ama  çomağı makama  uyduramaz.

Her koyun kendi bacağından asılır.

Başa Dön


I

Irgat gibi kazan, bey gibi ye.

Irmaktan geçerken at değiştirilmez.

İğneyi kendine,çuvaldızı başkasına batır.

İp inceldiği yerden kopar.

İsin yanına varan is,misin yanına varan mis kokar.

İtle dalaşmaktan,çalyı dolaşmak yeğdir.

Başa Dön


J

Başa Dön


K

Karga kekliği taklit edeyim derken, kendi yürüyüşünü unutmuş.

Karıncadan ibret al,yazdan kışı karşılar.

Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.

Kelin ilacı olsa başına çalar.

Keskin bıçak olmak için çok çekiç yemek gerek.

Kimi köprü bulamaz geçmeye,kimi su bulamaz içmeye.

Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak hayırlıdır.

Kurunun yanında yaş ta yanar.

Başa Dön


L

Lafla peynir gemisi yürümez.

Leyleği kuştan mı sayarsın,yazın gelir kışın gider.

Lezzetsiz çorbaya tuz kar etmez.

Başa Dön


M

Mal canı kazanmaz,can malı kazanır.

Mart kapudan baktırır,kazma kürek yaktırır.

Minareyi yaptırmayan yerden bitmiş sanır.

Misafir umduğunu değil,bulduğunu yer.

Mühür kimde ise Süleyman odur.

Başa Dön


N

Namazda meyli olmayanın ezanda kulağı olmaz.

Ne ekersen onu biçersin.

Nerde hareket orda bereket.

Nereye gidersen git okka yüz dirhemdir.

Başa Dön


O

Oğlan babadan öğrenir sofra açmayı,kız anadan öğrenir biçki biçmeyi.

Olan dört bağlar,olmayan dert bağlar.

Olsa ile bulsayı dikmişler,yel ile yuf bitmiş.

Ödünç güle güle gider,ağlaya ağlaya gelir.

Öksüz çocuk göbeğini kendi keser.

Ölümü gören hastalığa razı olur.

Başa Dön


P

Papaz her gün pilav yemez.

Parayı veren düdüğü çalar.

Başa Dön


Q

Başa Dön


R

Rüşvet kapıdan girince iman bacadan çıkar.

Rüzgar esmeyince yaprak kımıldamaz.

Başa Dön


S

Sabır acıdır,meyvesi tatlıdır.

Sakla samanı,gelir zamanı.

Sarmısağı gelin etmişler,kırk yıl kokusu çıkmamış.

Sen ağa ben ağa,bu ineği kim sağa.

Serçeden korkan darı ekmez.

Soğanın acısını yiyen bilmez,doğrayan bilir.

Su akarken testiyi doldurmalı.

Şeyh uçmaz müridi uçurur.

Şeytanla ortak buğday eken samanını alır.

Başa Dön


T

Tabancanın dolusu bir kişiyi korkutur,boşu kırık kişiyi.

Tarlada izi olmayanın harmanda gözü olmaz.

Taşıma su ile değirmen dönmez.

Tatsız aşa su neylesin,akılsız başa söz neylesin.

Tembele iş buyur,sana akıl öğretsin.

Başa Dön


U

Umut fakirin ekmeğidir.

Uyuyan yılanın kuyruğuna basma.

Üşenenin oğlu kızı olmaz.

Üzüm üzüme baka baka kararır.

Başa Dön


V

Vakit nakittir.

Vardığın yer körse,bir gözünü kapa.

Başa Dön


W

Başa Dön


X

Başa Dön


Y

Yalancını evi yanmış,kimse inanmamış.

Yalancını mumu yatsıya kadar yanar.

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.

Yaz günü gölgede yatanın,kış günü ekmeği esmer olur.

Yiğit lakabıyla anılır.

Yüzü güzel olanın huyu da güzel olur.

Başa Dön


Z

Zengin arabasını dağdan aşırır,züğürt düz ovada yolunu şaşırır.

Zenginin horozu bile yumurtlar.

Başa Dön